Haberler

Kültür Konuşmaları: Kültür ve İletişim Bilimleri I. Öğrenci Kongresi

20.05.2019

Kongre Kültür ve İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Alver'in açılış konuşması ile başladı. Ardından ilk oturum Arş Gör. M. Oğuzhan Güner moderatörlüğünde üç konuşma ile devam etti. İlk konuşmacı Berkay Çelik "Önce Kültür" adlı bildirisini sundu. Oturum Rukiye Çetinkaya tarafından Bourdieu üzerine yapılan konuşma ile devam etti. Barış Develioğlu'nun Roland Barthes ve Semiyotik üzerine odaklandığı bildiri metniyle oturum tamamlandı.

İkinci oturum Arş. Gör. Adalet Duman'ın moderatörlüğünde başladı. İlk bildiri Su Efsane Akpınar Adorno'nun Kültür Endüstrisi kavramı üzerinden yaptığı konu üzerine oldu. Emin Kalınkara'nın Kolonyal Estetik ile Çağdaş Sanatı bir araya getirdiği sunum ile oturum devam etti. Son olarak Ebru Duman'ın Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Teorisine odaklandığı bildiri konusuyla oturum sonlandı.

Böylelikle Kültür ve İletişim Bilimleri öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Kültür Konuşmaları adlı ilk kongre olan tamamlandı.