Güncel duyuru bulunmamaktadır.

TANITIM

Dört senelik bir lisans programı olan Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, mezunlarına temel bir bilimsel eğitim fırsatı sunarken aynı zamanda Türk-Alman kökenli veya uluslararası düzlemdeki firma ve kurumlarda meslek sahibi olma imkanı sağlamaktadır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, hem kültür hem de iletişim bilimleri alanında temel mesleki bilgileri edinme olanağı yakalarken, program kapsamında bu iki disiplin ortak konular ve yarıyıl ana konuları ekseninde birbiriyle ilişkili hale getirilir. Öğrenciler edindikleri bilgileri Türk- Alman Üniversitesi’nin öğrenim konseptine uygun projeler ve uygulama dersleri aracılığıyla derinleştirir ve bu bilgilerden  pratik alanda faydalanır. Projeleri stajlarla ilişkili olarak yapmak da sunulan olanaklardan birisidir. Bölümdeki derslerin bir kısmı (yaklaşık üçte biri) Almanca olarak verilmektedir.

Bölümün temel bilimsel konsepti, öğrencilere -seçilen sorunsallar ve farklı teorik bakış açıları üzerinden- kültürel bağlamlar üzerinde düşünme ve iletişim kurabilme temel becerisi kazandırmak üzerine kuruludur. Programın odak noktasında, kültürel varlıkların birbirini karşılıklı olarak etkileyen değişim, dönüşüm ve etkileşim süreçleri ile çağdaş medya dünyasının -özellikle yeni medya alanındaki- yüksek dinamik karakteri yer alır. Bu iki taraflı dinamiğin bilimsel olarak hakkını verebilmek için kültür ve medya tarihi ile kültürel bilginin uzun vadeli aktarımı konularında  köklü bir eğitim verilmek zorundadır. Bu konsept, aynı zamanda bölümün içerdiği iki alanın neden birlikte sunulduğu sorusunun da cevabı niteliğindedir.

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, mezunlarına hem Türkiye hem de Almanya’da iletişimle alakalı çeşitli mesleklerde kendi işlerini kurabilecek bir donanım edinme imkanı sağlar. Bölüm aynı zamanda iki ülkedeki yüksek lisans programlarında alınması düşünülen eğitimler için bir temel teşkil etmektedir. Bir "Türk-Alman" üniversitesi olarak TAÜ’nün hususi karakterine uygun biçimde öğrenciler, öğrenimlerinin bir kısmını burslu yaz okulu olarak Almanya’daki partner üniversitelerden birinde ya da -istenildiği takdirde- Erasmus değişim programı çerçevesinde Almanya’da tamamlayabilirler. İmkan bulunması durumunda Almanya’da staj imkanları da seçenekler arasındadır.

Bölümün amacı –Türkiye ve Almanya’daki yüksek lisans programlarında alınacak eğitim dışında- Türk-Alman ve dolayısıyla uluslararası ölçekteki firmaların yönetiminde ve resmi kurumların üst makamlarında görev alabilecek mesleki yeterlilik kazandırmaktır. Almanya’da bulunan Türk firmaları ya da Türkiye’de bulunan Alman şirketleri ile her iki ülkenin bakanlıkları, dernekleri ve kültür enstitüleri de bu çerçeveye dahildir.  

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü'nün yürütülmesinden Almanya tarafında  Kültür Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ralf BEHRWALD tarafından temsil edilen  Bayreuth Üniversitesi sorumludur.  

Ayın Etkinlikleri

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir