Staj

Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü öğrencileri 20 iş günü olmak üzere iş yerlerinde zorunlu staj yapmaktadırlar. Bölümün staj koordinatörlüğü ise Dr. Öğr. Üyesi Detlev Quintern tarafından yürütülmektedir. 

Staj Yönergesi için tıklayınız.

Beyan ve Taahhütname için tıklayınız.