Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Tanıtım

Dört senelik bir lisans programı olan Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, mezunlarına temel bir bilimsel eğitim fırsatı sunarken aynı zamanda Türk-Alman kökenli veya uluslararası firma ve kurumlarda meslek sahibi olma imkânı sağlamaktadır.

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü 2016’da faaliyete geçen ve 2020-21 öğretim yılının sonunda ilk kez mezun verecek olmanın heyecanını yaşayan, genç ve dinamik bir bölümdür. Kendi alanında, global ve uluslararası yapısı en yoğun olan bölümlerden birisi olan bölümümüzde okuyan öğrenciler hem kültür hem de iletişim bilimleri alanında temel mesleki bilgileri edinme olanağı yakalarken, program kapsamında bu iki disiplin ortak konular ve yarıyıl ana konuları ekseninde birbiriyle ilişkili hale getirilir.

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim Bilimlerini kültürel bağlamda ele alan disiplinlerarası bir yaklaşıma sahiptir. Disiplinlerarası yaklaşım artık günümüzün kompleks sistemler dünyasında, neredeyse her konunun geleceğini belirlemektedir. Bu amaçla, müfredatımız ve akademik yaklaşımımız da çok boyutlu ve çok yönlü bir yapıya sahiptir. Öğrenciler edindikleri bilgileri Türk- Alman Üniversitesi’nin öğrenim konseptine uygun projeler ve uygulama dersleri aracılığıyla derinleştirir ve bu bilgilerden pratik alanda faydalanır. Projeleri stajlarla ilişkili olarak yapmak da sunulan olanaklardan birisidir. Bölümdeki derslerin bir kısmı (yaklaşık üçte biri) Almanca olarak verilmektedir. 

Kültürlerarası yönüyle, güçlü bir rekabetçi yapıya sahip bir müfredata ve akademik kadroya sahip olan bölümümüz, uluslararası akademik camiadan ve işletmelerden oluşan, güçlü bir uluslararası paydaş yapısına da sahiptir. Öte yandan, Türk ve Alman akademik geleneklerinin güçlü bir sentezine de sahip olan bölümümüzün bu özellikleri kendisini akademik yönden öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler açısından farklılaştırmaktadır. Bunun da doğal sonucu, öğrencilerimiz için çok güçlü bir istihdam edilebilirlikve paydaşlarımız olan tüm kuruluşlar için de inovasyon demektir. 

Bölümün temel bilimsel konsepti, öğrencilere -seçilen bilimsel sorun alanları ve farklı teorik bakış açıları üzerinden- kültürel bağlamlar konusunda düşünme ve iletişim kurabilme temel becerisi kazandırmak üzerine kuruludur. Programın odak noktasında, kültürel varlıkların birbirini karşılıklı olarak etkileyen değişim, dönüşüm ve etkileşim süreçleri ile çağdaş medya dünyasının -özellikle yeni medya alanındaki- yüksek dinamik karakteri yer alır. Bu iki taraflı dinamiğin bilimsel olarak hakkını verebilmek için, kültür ve medya tarihiyle kültürel bilginin uzun vadeli aktarımı konularında, köklü bir eğitim verilmek zorundadır. Bu konsept, aynı zamanda bölümün içerdiği iki alanın neden birlikte sunulduğu sorusunun da cevabı niteliğindedir.

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, mezunlarına hem Türkiye hem de Almanya’da iletişimle alakalı çeşitli mesleklerde kendi işlerini kurabilecek bir donanım edinme imkânı sağlar. Bölüm aynı zamanda iki ülkedeki yüksek lisans programlarında alınması düşünülen eğitimler için bir temel teşkil etmektedir. Öğrencilerimizin, mezuniyetlerinden sonra, lisansüstü öğretimlerine devam edebilecekleri, tamamen Almanca olan Kültürlerarası Yönetim Yüksek LisansProgramımız mevuttur. Bir "Türk-Alman" üniversitesi olarak TAÜ’nün hususi karakterine uygun biçimde öğrenciler, öğrenimlerinin bir kısmını burslu yaz okulu olarak Almanya’daki partner üniversitelerden birinde ya da -istenildiği takdirde- Erasmus değişim programı çerçevesinde Almanya’da tamamlayabilirler. İmkân bulunması durumunda, Almanya’da staj imkanları da seçenekler arasındadır.  2021 yılında hayata geçirmeyi planladığımız, yeni uluslararası lisansüstü programlarla hem mezunlarımıza hem de Türkiye’nin önce gelen üniversitelerinin yüksek profilli mezunlarına, güçlü ve rekabetçi bir akademik kariyer olanağı vermeyi planlamaktayız. 

Bölümün amacı –Türkiye ve Almanya’daki yüksek lisans programlarında alınacak eğitim dışında- Türk-Alman ve dolayısıyla uluslararası ölçekteki firmaların yönetiminde ve resmî kurumların üst makamlarında görev alabilecek mesleki yeterlilik kazandırmaktır. Almanya’da bulunan Türk firmaları ya da Türkiye’de bulunan Alman şirketleri ile her iki ülkenin bakanlıkları, dernekleri ve kültür enstitüleri de bu çerçeveye dahildir. Öğrencilerimiz, gazete, dergi, televizyon, radyo gibi konvansiyonel medya endüstrilerinde istihdam edilebileceği gibi yeni medya endüstrisi ve pazarlama iletişimi kapsamına giren reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları veya dijital ajanslarda da istihdam edilebilirler. Bunların yanı sıra, müze, sanat galerileri, prodüksiyon şirketleri, tiyatrolar, performans sanatları işletmeleri, turizm endüstrisi bölümün istihdam hedefleri kapsamına girmektedir. 

Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmaları, tüm konulara ve sorunlara, global ve uluslararası bir perspektifle ve analitik bir bakışla yaklaşmaları kendi kültürlerini uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edebilmeleri Alman ve Dünya Üniversiteleriyle etkileşimli bir yaklaşım içinde, akademik çalışmalarını sürdürmeleri, rekabetçi bir akademik performans sergilemeleri; Kısacası öğrencilerimizin “kendi hayatlarının dümenine geçmeleri”beklenmektedir. Bu beklentiler için, kendilerini bilgi ve deneyimle desteklemekteyiz. 

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü'nün yürütülmesinden Türkiye tarafında Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. B. Aykut Arıkan, Almanya tarafında Passau Üniversitesi, Kültür Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Alexander Werth sorumludur.  
 
 
 

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir