ÖSYM Puan Türü ve Yurt Dışından Öğrenci Kabulü


Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü SÖZ puan türünde öğrenci alımı yapmaktadır (lütfen ÖSYM kılavuzunu da detaylıca okuyunuz). 2020-2021 akademik yılı için 37 kişilik genel kontenjan (+1 okul birincisi ek kontenjanı), 3 kişilik Almanca eğitim veren liselerden mezun öğrencilerin yararlanabileceği özel kontenjan bulunmaktadır. Almanca Eğitim Veren ya da Almanca Ders Programı Uygulayan Liselerin içerisinde mezun olduğunuz lisenin olup olmadığını aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.
http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/oidb.tau/5135_4.pdf 
Ayrıca Türkiye ve Yurtdışından öğrenci kabulü için genel bilgilendirmenin yer aldığı link faydalı olacaktır: http://oidb.tau.edu.tr/tr/turkiye-ogrkabulu 
 

Eğitim Dili


Kültür ve İletişim Bilimleri bölümünün eğitim dili %30 Almanca’dır. Lisans hayatı boyunca her dönem öğrencilerimizi Almanca ve Türkçe dersler beklemektedir. %30 Almanca müfredat öğrencilere; Kültür Bilimleri ve İletişim Bilimleri gibi iki ayrı disiplinin zenginliğine hem anadil hem kaynak dilde yararlanma fırsatı sunar.

Mezuniyet


Bölümümüzden mezun olmak için öğrencilerimizin 8. dönemde yer alan “Bitirme Projesi” dersini alıp başarıyla tamamlamaları gerekir. Dolayısıyla bitirme projesi öğrencilerimiz için mevcut öğretim planına göre zorunludur.

Kültür ve İletişim Bilimleri müfredatında 7. dönemde içerisinde bulundan zorunlu ders olarak alınması gereken “Staj” dersini öğrencilerimizin alarak staj eğitimini tamamlaması gerekir. Dolayısıyla müfredat bakımından mevcut öğretim planına göre staj zorunludur.

Akademik Kadro


Bölümümüz seçkin Türk ve Alman akademisyenlerden oluşan eğitim kadrosuna sahiptir. Öğrencilerimiz hazırlık eğitimi ve lisans eğitimi boyunca Alman, Türk ve yabancı uyruklu akademik kadro ile karşılaşacaklardır.

Hazırlık Eğitimi


Almanca dil bilgisinin yeterli olduğunu kanıtlayamayan öğrenciler için hazırlık eğitimi üniversitemizin tüm lisans programları için zorunludur. Öğrenciler hazırlık eğitimini B2/C1 seviyesinde Almanca yeterliliğini kanıtlayabilecekleri üniversitemiz tarafından da yapılan TESTDAF sınavını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Hazırlık süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan bilgi başvurulabilir. Detaylı bilgi için lütfen: http://sfl.tau.edu.tr/tr 
 

Çift Diploma Programı, Çift Anadal/ Yandal Bilgilendirme


Henüz fakültemiz bünyesinde yer alan Kültür ve İletişim Bilimleri Programı için çift anadal/yandal programları mevcut değildir.

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği çift diploma programı için Mevlana süreci kapsamında ön protokol imzalanmıştır. Fakat çift diploma programının resmileşmesi adına gerekli çalışmalar yapılmakta olup bu konu hakkında henüz kesin ve net bir bilgi paylaşımında bulunamıyoruz.
 

Uluslararası Değişim Programları


Üniversitemizde değişim programları mevcut olup her akademik yıla göre program şartları ve başvuru durumu güncellenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda DAAD-YÖK ortak planlanan bir değişim programı başvuru kabul etmiş, öğrenci mülakat seçimi gerçekleştirilmiştir. Fakat Covid19 küresel salgınına göre uluslararası paydaşlarla birlikte adımlar atılacaktır. Detaylı bilgi için: http://int.tau.edu.tr/tr/ 
 

Öğrenci Kulüpleri


Üniversitemizde çeşitli öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen: http://sks.tau.edu.tr/tr/ogrenci-kulupleri
Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü öğrencileri tarafından kurulan Medya ve İletişim Kulübü hakkında: https://medyaveiletisim.kulup.tau.edu.tr/ üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz
 

İstihdam Olanakları


Kültür ve İletişim Bilimleri henüz mezun vermemiştir. Bölümümüz önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olmanın heyecanını yaşamaktadır. 
Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü’nden mezun öğrenciler potansiyel olarak Konvansiyonel Medya, Yeni Medya Enstitülerinde istihdam olanaklarına sahip olabilir.
Konvansiyonel Medya Endüstrisini: Gazeteler, Dergiler, Televizyonlar, Radyolar biçiminde niteleyebiliriz.
Yeni Medya Endüstrisini: Pazarlama İletişimi Endüstrisi, Reklam Ajansları, PR (Halkla İlişkiler) Ajansları, Dijital Ajanslar şeklinde sayabiliriz.
Mezun Kültür ve İletişim Bilimleri öğrencisi aynı zamanda; Kültür-Sanat İşletmelerinde, yani  Müzeler,  Sanat Galerileri, Prodüksiyon Şirketleri, Tiyatrolar, Performans Sanatları İşletmeleri, Kültür-Sanatlar ilgili Kamu Kuruluşları, tüm Şirketlerdeki Yaratıcı İletişim Pozisyonları ve Turizm Endüstrisi olarak sayabileceğimiz alanlarda istihdam şansı bulabileceklerdir. 
Bunlara ek olarak Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü’nden mezun bir öğrenci; Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uzman, uzman yardımcısı, akademisyen ve benzeri görevlerde istihdam edilmek üzere yurtdışında alacakları lisansüstü eğitim vasıtasıyla nitelikli eleman yetiştirilmek adına yürütülen YLSY programına başvurabilir. Detaylı bilgiye MEB’in ilgili https://yyegm.meb.gov.tr/ linki üzerinden ulaşılabilir. Aynı zamanda mezun öğrencilerimiz üniversitelerde Kültür Bilimleri ve İletişim Bilimleri kapsamına giren çeşitli alanlarda akademisyen olarak istihdam edilme imkânına erişebilir.